Betaling


Privat
Alle anførte priser fra Ordbogen.com er baseret på løbende forudbetaling af abonnementsydelsen, medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser angives i DKK og er inkl. lokal moms, hvis andet ikke er angivet.

Umiddelbart efter Ordbogen.com har registreret din betaling, aktiveres brugeren.

Erhverv
Ved undtagelsesvis manglende eller forsinket betaling er Ordbogen.com berettiget til at debitere den rentesats som er aftalt parterne imellem med tillæg af rykkergebyr på DKK. 100 pr gang. Renten er pt. 2,5 % pr. måned for erhvervsdrivende.

Betalingsmåder


Privat
Følgende betalingsmåder kan benyttes af private brugere:
Dankort/Visa-Dankort
VISA
VISA Electron (Dansk)
EuroCard/MasterCard
JCB
Maestro

Hvis dit betalingskort udløber eller bliver afvist ved automatisk forlængelse af dit eksisterende abonnement, stoppes abonnementet ved dets udløb, og du skal købe et nyt abonnement for at få adgang til Ordbogen.com.

Erhverv
Erhvervskunder får tilsendt faktura sammen med brugernavn og adgangskode til administrationssystemet.

Fortrydelsesret


Da den leverede ydelse er en tjenesteydelse, er der ikke 14 dages fortrydelsesret, uagtet om ydelsen bestilles over internettet.

Opsigelse og reducering af abonnement


Privat
Privatbrugere skal senest opsige abonnementet inden det udløber. Abonnementet kan opsiges øjeblikkeligt via www.ordbogen.com, ved skriftlig henvendelse til support@ordbogen.com eller til:

Ordbogen A/S
Billedskærervej 8
5230 Odense M
Danmark
Att.: Support

Erhverv
Erhvervskunder skal senest 3 måneder før næste abonnementsperiode opsige abonnementet. Abonnementet skal opsiges skriftligt. Reducering af abonnementet skal ligeledes meddeles senest 3 måneder før næste abonnementsperiode.

Reklamation & Ansvar


Ordbogen.com baseres på et driftsikkert og gennemtestet system, men fejl kan undtagelsesvis forekomme.

Reklamation angående mangler skal meddeles Ordbogen.com snarest og senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har modtaget faktura eller konstateret en mangel. I det omfang Ordbogen.com er ansvarlig over for køberen, er Ordbogen.coms ansvar begrænset til direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger m.v. Ordbogen.com påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold overfor tredjemand.

Såfremt der opstår problemer af teknisk karakter, er Ordbogen.com alene forpligtet til at foretage afhjælpning. Såfremt problemet skyldes fejlagtig anvendelse af teknologier eller dele heraf, forbeholdes fakturering efter gældende takster. Såfremt Ordbogen.com tilbyder reparation eller udbedring af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at ophæve handlen eller til at kræve nogen form for erstatning, som følge af mangler.

Ordbogen.com er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Misbrug
Det udleverede brugernavn og password er strengt personligt, og må udelukkende anvendes til eget brug. Såfremt der konstateres misbrug af kodeord og password, skal den registrerede bruger erlægge en bod på DKK. 5000,00 pr. overtrædelse, medmindre et almindeligt erstatningskrav vil medføre et større beløb.

Misbrug af netværksaftaler: Ved en netværksaftale forstås en aftale som omfatter et aftalt antal licenser. Hver licens giver tilladelse til at en fysisk person kan benytte netværket. Har flere personer end det aftalte antal licenser giver tilladelse til, direkte eller indirekte adgang til netværket, er dette et alvorligt brud på aftalen. Ordbogen A/S vil i så fald kræve en bod på 5000 kr. for hver uberettiget bruger.

Copyright og andre rettigheder
Hel eller delvis mangfoldiggørelse, overdragelse, distribution eller enhver form for lagring samt fremvisning af indholdet for andre end den direkte berettigede, må ikke ske uden forudgående utvetydig og skriftlig tilladelse fra Ordbogen.com og eventuelle andre rettighedshavere. Alt materiale på og i forbindelse med www.ordbogen.com - billeder, grafik, tekster, hardware, programkode m.v. - tilhører Ordbogen A/S, ligesom samtlige rettigheder til domæne, varemærke m.v. ligeledes tilhører Ordbogen A/S.

Force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af Ordbogen.com eller Ordbogen.com leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import-/eksportforhold eller enhver anden begivenhed, som hindre eller begrænser Ordbogen.coms muligheder for at leverer eller yde den pågældende service. Ordbogen.com har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen, eller en del af den, eller at leverer den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Ordbogen.com kan i tilfælde af force majeure ikke gøres ansvarlig for tab hos køberen som følge af manglende levering.

Lovvalg og værneting
Tvistigheder i anledning af samhandlen skal afgøres efter de til enhver tid gældende regler efter dansk ret. Der er aftalt værneting ved Byretten i Odense. Såfremt begge parter ønsker det, kan en tvist løses som voldgift ved Byretten i Odense, hvor retspræsidenten udpeger en voldgiftsdommer.

Forbehold
Der tages forbehold for alle ændringer uden varsel, såsom trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produktets specifikationer.


Ordbogen.com er ejet af Ordbogen A/S.

Ordbogen A/S
CVR 26-40-40-37
Privat: support@ordbogen.com
Erhverv: business@ordbogen.com
Erhvervstelefon: +45 6612 6000

Køb via SMS

Salg af SMS-adgang til Ordbogen.com foretages af:

Ordbogen.com
Billedskærervej 8
5230 Odense M
Tlf: 66 12 60 00

Ved køb frasiger brugeren sig sin 14 dages fortrydelsesret.

Log ud

Log ind

Log også på med:

(Glemt kode?)

Ikke allerede bruger? Opret bruger
eller

Log ind for at købe

(Glemt kode?)

Ikke allerede bruger? Opret bruger

Log ind eller opret en bruger, for at købe på Ordbogen.com

Opret bruger


Har du en brugerkonto? Log ind

Du er kun få sekunder fra at blive bruger på Ordbogen.com

Opret bruger


Har du en brugerkonto? Log ind

Du er kun få sekunder fra at blive bruger på Ordbogen.com

Green feedback logo ...

Har du feedback til Ordbogen.com?

Chat med supporten

Desværre,
chatten er lukket.

Du har forsøgt at chatte med supporten uden for åbningstid.

Se yderligere muligheder for kontakt her.

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8:00-16:00
Fredag: 8:00-15:30

Du kan i dette tidsrum få direkte kontakt til en supporter.

Vælg sprog

Chat med en sprogmedarbejder om: